طرح اسلامی

Islamic Grphic

طرح اسلامی

Islamic Grphic

۴ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است


 

یک مدل نمونه کار،

 طراحی لوگو ،کارت ویزیت و سربرگ اداری برای انجمن علمی

 

(لوگو)

 

 

 (کارت ویزیت)

 

(سربرگ)

 

یک مدل نمونه کار،

 کارت ویزیت و تراکت فروشگاه مواد پروتئینی

 

(کارت ویزیت)

 

 

(تراکت)

 

سالروز حماسه 9 دی

گرامی باد

 

 

یک مدل نمونه کار،

 بنر مناسیتی، 17 ربیع الاول